Aan buiten evenementen worden door u en uw bezoekers hoge veiligheidseisen gesteld, ook de diensten zoals de brandweer, politie en gemeenten stellen hier hoge veiligheidseisen aan en moet u een veiligheidsplan kunnen overleggen. Steeds meer gemeenten en diensten stellen in hun aanvraagprocedure vast, dat het weer een belangrijk veiligheidsfactor is geworden. In het veiligheidsplan moet u dan vermelden welke maatregelen u neemt bij extreem weer en welke meteorologische dienst u inschakelt.