Weerbewaking

Evenementen die zich buiten afspelen, krijgen steeds vaker te maken met het veranderlijke weer in Nederland. Helaas hebben zich in het verleden een aantal situaties voorgedaan, waarin het weer een grote rol heeft gespeeld en veel schade veroorzaakt heeft tijdens evenementen. In bepaalde gevallen heeft het extreme weer zelfs tot leed van bezoekers en organisatie geleid.

Over Ons

Aan buiten evenementen worden door u en uw bezoekers hoge veiligheidseisen gesteld, ook de diensten zoals de brandweer, politie en gemeenten stellen hier hoge veiligheidseisen aan en moet u een veiligheidsplan kunnen overleggen. Steeds meer gemeenten en diensten stellen in hun aanvraagprocedure vast, dat het weer een belangrijk veiligheidsfactor is geworden. In het veiligheidsplan moet u dan vermelden welke maatregelen u neemt bij extreem weer en welke meteorologische dienst u inschakelt.